Script per detectar problemes de latència

De Guifi.net - Wiki Català

El present script analitza la latència entre els diversos elements d'un segment de xarxa. En cas que la latència sigui superior a un valor prefixat a l'script, s'envia un e-mail al responsable del "trasto" i també un altre a l'administrador per tal de detectar futurs problemes greus abans que arribin a ser greus. També genera un log amb els errors lleus i greus. El propi script intenta ser "auto-explicatiu": Media:latencies.pdf

Eines de l'usuari