Servei de notificació d'incidencies

De Guifi.net - Wiki Català

El servei de notificacio actual de GUIFI es basa en la tramitacio de linies de una taula aonmenada guidi_notifications. Un script envia missatges a usuaris fins a buidar la taula. Aquestes notificacions envien informacio dels canvis ens els nodes. El nou servei de notificacions d'alertes fara servir aquest servei existent insertant les linies que creiem convenients procedents de les alertes dels nodes.

Aquest diagrama ens mostra el sistema de treball. Snpservice notify.png

Eines de l'usuari