Servidor Peer 2 Peer

De Guifi.net - Wiki Català

Direct Connect

Responent a la necessitat de publicar una llista de ftp's que es comentava ultimament, i de muntar un sistema per poder compartir arxius fàcilment, he fet cas del consell de ACiDBiTS, i he muntat un servidor DC a guifi. Aquest sistema funciona centralitzat en un "HUB" que permet a tots els clients veure's entre si, i obtenir la llista del que te compartit cadascú, aixi com fer cerques sobre la totalitat de clients conectats a aquell hub o a d'altres hubs, simultàniament. Les transferències, però no passen pel servidor, sino que son punt a punt (P2P) entre els clients.


Instalació d'un HUB Direct Connect:

Instalar el paquet opendchub, en debian:

apt-get install opendchub  

Un cop instalat, l'executem:

opendchub 

El primer cop ens demanara per quin port el farem escoltar. Nosaltres hem fet servir el 4747. Ens demanarà també els passwords pel servidor. A l'arxiu /root/.opendchub/config podem canviar diverses opcions de configuració, entre les quals:

hub_name --> nom amb que veurem el hub al conectar-nos 
max_users --> màxim numero d'usuaris simultanis permesos 
hub_full_mess --> missatge que es donara quan estigui ple 
min_share --> quantitat minima (bytes) compartida per poder entrar al hub  

hi han moltes altres opcions que ens permetrien per exemple, protegir amb password l'accés al hub, o nomes acceptar usuaris registrats, pero que no utilitzarem en aquest cas.

Per últim, si el servidor que tenim esta darrera d'un firewall, ja sigui del propi servidor o del router, recordeu d'obrir i/o redireccionar el port 4747 (o el que hagueu escollit) cap al servidor.

I ja esta a punt per ser utilitzat. Conectar al HUB DirectConnect:

Per poder conectar al hub, compartir fitxers i baixar-ne, ens farà falta un client DC.

Un cop el tingueu instalat, s'han de configurar alguns paràmetres.


Conexió

(Només pels que estan a darrera d'una radio client, si tens una ip 10.x.x.x pots passar al següent punt)

Per poder conectar hem de indicar alguns paràmetres al DC++ Anem a File -> Settings -> Connection Settings, i marquem "Active". A la ip, posem la ip publica del nostre linksys (10.x.x.x) i posem 1472 tant a TCP com a UDP Port.

També haurem d'obrir aquest port a la nostra radio. Per fer-ho, entrem pel navegador al nostre linksys, i anem a la seccio "Applications & gaming" i afegim una entrada "DCHub" cap al port 1472 (start i end) pels dos protocols (both) i direccionada cap a la ip del vostre ordinador, i marqueu la casella "Enable". Aqui teniu una captura de pantalla d'exemple. Un cop fet heu de guardar els canvis amb el boto "Save Settings" del final de la pàgina. En un trasto tipu nanostation s'ha de fer el proces a "redireccionament de ports" (port forwarding).


Arxius/carpetes compartides:

Aneu al Menu File -> Settings -> Sharing i a traves del boto "Add Folder", podeu triar les carpetes que voleu compartir. El procés tarda una mica, ja que ha de indexar tots els arxius que comparteixis. Paciència! només es fa un cop per cada arxiu compartit, i el que fa es crear un hash (comprobació del fitxer) per saber que un cop enviat es verifiqui que ha estat correctament.


Pujades simultànies

Des del mateix menu que avans, pujem el valor de "Upload Slots" a la quantitat de descarregues simultànies que volgueu permetre. Deixeu-ho a 5, és un bon numero :)


Funcionament

El primer cop que l'engueu us demanara el nom d'usuari amb que us identificareu al HUB. per conectar, aneu a File -> Quick Connect, i poseu la direcció del HUB més proper. Un cop conectats veureu la pantalla dividida en 3 seccions. A la dreta veureu els usuaris conectats, que de cadascun podeu fer un "Get file list" amb el boto dret per obtenir la llista dels arxius compartits. A sota veureu les conexions tant, baixades, com pujades. A la part + inferior, veureu unes pestanyes per canviar entre seccions un cop en tingueu + d'obertes. Veureu una icona amb el dibuix d'una lupa. Si la premeu, veureu una finestra d'on podreu buscar amb diverses opcions, dins dels usuaris conectats al hub.


Afegir servidors des d'un fitxer editable

Una manera de tenir els servidors que funcionen en un lloc fàcil d'editar i de tenir com a recurs URL per afegir al programa client és de la següent manera.

Obrir el programa client i anar a 'Configuració', 'Descarregues', 'Llista de HUBS públics' i clicar a 'Editar'. Esborrar tots els que hi hagin, ja que estan pensats per a inet i no pas per a dins de guifi. Afegir la URL copiant i enganxant. Guardar. Clicar sobre l'icona 'Mon', sota del menú arxiu, que és per cridar la llista dels HUBs, ara, de Guifi.net!  ;)

fitxer editable a l'etherpad
URL format txt
  (per copiar la direcció URL, cliqueu sobre aquest enllaç 
      amb el botó dret i sel·leccionar 'copiar enllaç')

A disfrutar!! :)referencies: extret parcialment den SuNbiT [1]

Eines de l'usuari