Servidor logs remots rsyslogd

De Guifi.net - Wiki Català

Configurar servidor logs remot rsyslogd Debian

apt-get install rsyslog

L'arxiu de configuració principal es troba a /etc/rsyslogd.conf , i el directori de configuracions secundaries és /etc/rsyslog.d/


Per habilitar l'entrada de logs remots dels nostres nodes només hem de crear un fitxer de configuració a /etc/rsyslog.d/guifi.conf amb el següent contingut

$ModLoad imudp 
$UDPServerRun 514
$template DynFile,"/var/log/%HOSTNAME%.log"
:fromhost-ip, !isequal, "127.0.0.1" ?DynFile
:fromhost-ip, !isequal, "127.0.0.1" ~


I ja està. Totes les entrades que ens vinguin dels nodes, vindran registrades a la carpeta /var/log/IPhostname.log

Eines de l'usuari