Túnel Proxy SOCKS

De Guifi.net - Wiki Català

Mitjançant aquest túnel podem fer servir un dels accessos a internet de la xarxa guifi.net com a porta d'entrada per a poder navegar dins la xarxa com si hi fóssim dins des de qualsevol ubicació d'internet

Per a una ubuntu amb el navegador firefox:

Des d'un terminal:

  1. sudo ssh -D 1 -p port usuari@domini.com

Haurem de posar la contrasenya de root de la nostra màquina i la contrasenya de l'accés ssh

Llavors anem al firefox -> preferències -> Avançat -> Xarxa -> Avançat i allà marquem el botó parametres i el deixem com a la imatge

TunelSocks.png


I apa, ja podem navegar per dins la xarxa de guifi (o la que sigui)

Eines de l'usuari