Toughswitch supernode hibrid

De Guifi.net - Wiki Català

Aquest mini-manual explica el muntatge d'un supernode híbrid guifi.net utilitzant vlan de gestió per les antenes, toughswitch poe i una sola RB.

Avantatges:

-Fins a 7 ports controlats per un sol POE

-Gestió del supernode amb 1 RB750GL (fins a 7 enllaços)


Inconvenients:

-Treballar amb VLANS, requereix un mínim d'experiència pràctica

-El TS8 (toughswitch 8) val força diners


Metodologia:

-Utilitzarem només una RB750GL (port a 1000MB)

-Crearem un entorn virutal de VLANS (4002,4003,4004,4005,4006...) per tractar per separat cada antena dins el supertrasto

-Crearem una vlan de gestió comuna a totes les antenes, serà la VLAN 2 i assignarem per DHCP una ip del rang de gestió del supernode per cada antena.

-Configurarem 2 VLANs a cada antena, la 2 per la gestió i la 400x en funcio del port, ( port2 del switch, 4002, port3 4003...)

-Configurarem el port1 del switch com a port trunk perquè passi totes les vlans taguejades.

-Configurarem el port1 de la RB totes les vlans per tractar-les per separat. I ajuntarem al bridge la vlan2 de gestió.


Toughswitch-8-supernode-hibrid2.png


Toughswitch-8-supernode-hibrid.png


Toughswitch-8-supernode-hibrid3.png

Eines de l'usuari