Trac

De Guifi.net - Wiki Català

Trac de Guifi.net

Que és?

Trac és una eina per a la gestió de projectes i el seguiment d'errors escrita en Python, inspirat en CVSTrac. El seu nom original era svntrac, per la seva forta dependència de Subversion. [2] Està desenvolupat i mantingut per Edgewall Software, és programari lliure i de codi obert.
Fins a mitjans de 2005 estava disponible sota la Llicència Pública General de GNU, però des de la seva versió 0.9 es distribueix sota la llicència BSD modificada

Trac dintre de Guifi.net

Eines de l'usuari