Tunejant salts-BGP PREPEND

De Guifi.net - Wiki Català

Ens trobarem en alguns casos, muntant enllaços amb redundància, que ens interessa que el trafic en mode normal flueixi per un enllaç i no un altre, ja que el "redundant" té menys ampla de banda, i només el volem per quan falli. La sol·lució és tunejar el Peer BGP, dient-li que quan propagui les seves rutes, repeteixi el seu AS X cops. Així aconseguriem allargar la AS PATH i triarà l'altre camí ja que es creurà que és més curt.


/routing filter
add action=accept chain=ebgp-in-XXX comment="Afegir 2 salts+ al peering X" disabled=no \
   invert-match=no prefix=10.0.0.0/8 prefix-length=8-32 set-bgp-prepend=2 \
   set-bgp-prepend-path=""
add action=discard chain=ebgp-in-XXX comment="1. Discard insert non 10.x routes from BGP peer" \
disabled=no invert-match=no prefix=!10.0.0.0/8 prefix-length=!8-32 

Alerta, un cop entrat el filtre nou, s'ha d'anar al peer corresponent (/routing/bgp/peers) i posar-li el filtre d'entrada ebgp-in-XXX

Eines de l'usuari