Tweaks antenes

De Guifi.net - Wiki Català

Aquest apartat serveix una mica per a definir què són tots aquells paràmetres "estranys" i que mai sabem per a què serveixen a les antenes que configurem

Mikrotik

RouterOS

Menu/Pestanya/Opció

Wireless:

  • Wireless > Band:
  • Wireless > Channel Width:
  • Wireless > Wireless Protocol:
  • Wireless > Frequency Mode:
  • Wireless > Antenna Gain:
  • Wireless > Antenna Gain:

HT:

  • HT Tx Chains:
  • HT Rx Chains:

Ubiquiti

AirOS

  • Wireless > DFS: Aquest valor permet que l'antena detecti automàticament la freqüència més alliberada a l'espectre radioelèctric. A 5GHz aquest valor hauria d'estar sempre activat, ja que els radars (marítims i aeris), que també funcionen a 5GHz, ténen prioritat sobre els enllaços wifi.
  • Wireless > Channel Shifting: Permet treballar a les freqüències intercalades (XXXX/5 en comptes de XXXX/10)

UniFi

Eines de l'usuari