Webs Regionals

De Guifi.net - Wiki Català

Dins de guifi.net hi ha milers de persones que participen a la xarxa oberta i s'organitzen a nivell global a les llistes de correu d'usuaris però també a nivell de grups locals en llistes de correu o en pàgines web de les zones, és important que la gent s'impliqui en els grups locals per tal de tenir informació sobre les activitats, incidències, millores i qualsevol tipus de coordinació per a assegurar i millorar el manteniment i la disponibilitat de la xarxa i els continguts que es tenen a l'abast i s'utilitzen de manera comuna, així com per conèixer les novetats o els continguts nous.


Aqui podeure els grups publicats a la web:

http://guifi.net/ca/grups

Y els grups locals o illes que fan servir aquest wiki per guardar la seva documentació:

XarxaLliureElx

Eines de l'usuari