WirelessHD

De Guifi.net - Wiki Català

Icona d'esboç

Aquest article està en desenvolupament. Pràcticament totes les pàgines del Wiki de Guifi.net són editables, però en aquesta falta informació essencial. Ampliant-ho ajudaràs a millorar Guifi.net.
Potser puguis ajudar-te amb els wikis castellà i anglès si tenen una pàgina equivalent.
El WirelessHD (Alta Definició SenseFils) és una iniciativa de diferents organitzacions per crear un estàndards de transmissió de continguts d'alta definició sense l'ús de cables. La idea és poder connectar diferents aparells electrònics, com televisió, reproductor DVD, PC o telèfon mòbil, i que puguin enviar o rebre àudio i vídeo en alta definició.

Per un costat tenim a intel, amb una cosa que es diu WiDi, i es veu que només funciona amb màquines amb processadors intel.[1]

per l'altre tenim WHDI de una empresa que es diu AMIMON[2] 5GHz 3Gbps, diuen que és per a fer transferència de video. un exemple i més specs sobre un aparell[3], i aquí un altre[4].

segons la wikipedia[5] hi ha 2 tipus de wifis de alta velocitat, aquests de 5GHz i els de 60GHz:

   * Wireless Gigabit Alliance (WiGig) promotes a different

specification for multi-gigabit wireless communications operating over the same unlicensed 60 GHz spectrum.[6]

   * Wireless Home Digital Interface (WHDI) specification uses 20 or

40 MHz channels the 5 GHz unlicensed band, offering lossless video and achieving equivalent video data rates of up to 1.5 or 3 Gbit/s.

l'aparell que vaig veure l'altre dia era aquest[7] i el propietari ens va dir que li havia costat vora els 17mil€ o porai... aquest si que és el que va a 60GHz i segons el que veig permet fins a 7Gbps. -> GE60 $17,900 USD

a 60GHz l'altra cosa que he vist és wilocity[8], juntament amb atheros[9] estan treballant amb aquesta tecnologia que en diuen de tribanda. +[10], parlen de moment de 5Gbps, però ampliables a 7Gbps.


en els fòrums de ubiquiti els admins estan parlant de nosequè de 10GHz, però crec que 10GHz aquí no és lliure...

he estat mirant a veure com està el tema openwrt/dd-wrt amb aquestes tecnologies i trobo poca cosa clara. El què si que es veu és que tot això està enfocat a nivell domèstic, a menys del catxarro de 17mil$, així que és possible que els preus no siguin massa elevats i que atheros estigui pel mig d'algun d'aquests projectes de 60GHz possiblement ens podem fer una idea del què hi pot haver...

la cosa encara està massa primarissa.

com està aquest ath9?


[1] http://www.intel.com/consumer/products/technology/wirelessdisplay.htm
[2] http://www.amimon.com/technology.shtml
[3] http://hothardware.com/Reviews/WHDI-Kits-Explored-Asus-Wicast-briteView-HDelight/
[4] http://www.diytrade.com/china/4/products/7405711/Wireless_HDMI_Extender.html
[5] http://en.wikipedia.org/wiki/WirelessHD
[6] http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_Gigabit_Alliance
[7] http://www.bridgewave.com/products/ge60.cfm
[8] http://www.wilocity.com/
[9] http://www.engadget.com/2010/07/14/atheros-and-wilocity-embrace-tri-band-wireless-wares-60ghz-wi/ (article del juliol)
[10] http://www.atheros.com/news/Wilocity.html (hi ha un pdf que explica més amb detall el funcionament de la tecnologia)

Eines de l'usuari