Español  

Compartir ADSL/ca

De Guifi.net - Wiki Català

Per compartir un ADSL ubicat a un supernode amb altres nodes i supernodes haurem de fer el següent:

  1. Al router ADSL, afegir una ruta estàtica 10.0.0.0/8 dirigida cap a la IP del supernode (altra opción seria fer masquerade en el supernode).
  2. Al supernode, ves a routing bgp instance, edita la "default" i comprova que redistribute static estigui activat.
  3. Al supernode, en ip route afegeix una ruta estàtica 0.0.0.0/0 amb gateway la IP del router ADSL.
  4. A tots els supernodes, en **routing filter**, deshabilitat tots els filtres, aquests filtres no deixan propagar-se la ruta "default" 0.0.0.0/0. Compta que, al treure aquests filtres, a la taula de rutas es pasarán, a més de les 10.x, les 172.x, i si en algún supernode tens alguna 192.x o algo "raro" també es propagará.

Nota: Opcionalment, si no vols esborrar els filtres, hauries de afegir un filtre per davant dels demés permetent que la ruta estàtica 0.0.0.0/0. Però, millor l'opció 4 si la xarxa és petita.

Eines de l'usuari