Español  

Servidor Proxy IM/ca

De Guifi.net - Wiki Català

Permetre connexions serveis de missatgeria

Això s'afegeix al fitxer custom.conf

# Allow AIM protocols
acl AIM_ports port 5190 9898 6667
acl AIM_domains dstdomain .oscar.aol.com .blue.aol.com .freenode.net
acl AIM_domains dstdomain .messaging.aol.com .aim.com
acl AIM_hosts dstdomain login.oscar.aol.com login.glogin.messaging.aol.com toc.oscar.aol.com irc.freenode.net
acl AIM_nets dst 64.12.0.0/255.255.0.0
acl AIM_methods method CONNECT
http_access allow AIM_methods AIM_ports AIM_nets
http_access allow AIM_methods AIM_ports AIM_hosts
http_access allow AIM_methods AIM_ports AIM_domains

# Allow Yahoo Messenger
acl YIM_ports port 5050
acl YIM_domains dstdomain .yahoo.com .yahoo.co.jp
acl YIM_hosts dstdomain scs.msg.yahoo.com cs.yahoo.co.jp
acl YIM_methods method CONNECT
http_access allow YIM_methods YIM_ports YIM_hosts
http_access allow YIM_methods YIM_ports YIM_domains

# Allow GTalk
acl GTALK_ports port 5222 5050
acl GTALK_domains dstdomain .google.com
acl GTALK_hosts dstdomain talk.google.com
acl GTALK_methods method CONNECT
http_access allow GTALK_methods GTALK_ports GTALK_hosts
http_access allow GTALK_methods GTALK_ports GTALK_domains

# Allow jabber.org
acl jabber_ports port 5222 5050
acl jabber_domains dstdomain .jabber.org .marsupi.org .guifi.net
acl jabber_hosts dstdomain hermes.jabber.org
acl jabber_methods method CONNECT
http_access allow jabber_methods jabber_ports jabber_hosts
http_access allow jabber_methods jabber_ports jabber_domains

# Allow MSN
acl MSN_ports port 1863 443 1503
acl MSN_domains dstdomain .microsoft.com .hotmail.com .live.com .msft.net .msn.com .passport.com
acl MSN_hosts dstdomain messenger.hotmail.com
acl MSN_nets dst 207.46.111.0/255.255.255.0
acl MSN_methods method CONNECT
http_access allow MSN_methods MSN_ports MSN_hosts
http_access allow MSN_methods MSN_ports MSN_domains
http_access allow MSN_methods MSN_ports MSN_nets

# Permit IRC
acl IRC_ports port 6667
acl IRC_domains dstdomain .freenode.net .guifi.net
acl IRC_hosts dstdomain  irc.freenode.net
acl IRC_methods method CONNECT
http_access allow IRC_methods IRC_ports IRC_hosts
http_access allow IRC_methods IRC_ports IRC_domains

<< Tornar a Servidor Proxy

Eines de l'usuari