Español  

Servidor de gràfiques

De Guifi.net - Wiki Català

Manuals

PMF

  • Regenerar els fitxers rrd
  • a vegades si no assignem a la interficie correcte el dispositiu que ha de recollir dades, llavors dona error en els noms de les gràfiques.

Referències

...partint d'altres experiències i manuals com:

Eines de l'usuari