Español   English  

Començar una illa des de 0

De Guifi.net - Wiki Català

Què és una illa?

Una illa s'entén com un tros de xarxa que no està interconnectat a la xarxa troncal de guifi.

L'aparició de les illes normalment es dóna en llocs aïllats d'on hi ha ja una infraestructura de xarxa guifi funcionant, sigui per accidents orogràfics o simplement molt allunyats (és el cas de l'inici del desplegament en una nova comarca, consell o comunitat autònoma).

Si estàs de sort que a la teva zona ja hi han nodes de guifi.net et costarà menys unir-t'hi i col·laborar a estirar el carro perquè vagi cada vegada millor. Però si vius en algun poble on guifi.net encara no hi és, això és perquè ningú abans que tu ha decidit posar-se a fer xarxa oberta, des d'aquí t'encoratjo perquè podràs tenir el privilegi de fer néixer guifi.net a la teva zona i també perquè hauràs de barallar-t'hi una mica més per aconseguir que es posin en marxa els primers nodes, però pensa que només que tu i un teu amic, parent, ... en tingueu ganes i us connecteu ja tindreu en marxa l'embrió de la xarxa oberta al vostre poble i després a conquistar a més i més companys, veïns, ... i a afegir-hi continguts !

La creació d'una illa implica la creació d'uns serveis i d'una infraestructura per a permetre la correcta expansió de la mateixa.

Què necessita una illa?

Infraestructura: Es requereix com a mínim un supernode (se'n recomanen 2 per poder visualitzar la propietat de l'enrutament dinàmic) i que el(s) mateix(os), permetin la connexió de nodes o clients. Aquesta darrera part és molt important per permetre l'expansió de la xarxa.

Serveis: Per tal de dur una correcta gestió de la xarxa i descobriment de la mateixa són necessaris uns serveis bàsics

  • Servidor de gràfiques: Permeten graficar l'estat dels nodes i supernodes.
  • Servidor de noms de domini (DNS): Permeten resoldre els noms dels dispositius per el seu nom i no la seva IP (més fàcil de recordar per als usuaris)
  • Servidor de rellotge (NTP): És recomanable que tots els dispositius disponguin de la mateixa hora, això facilita la identificació de problemes en els logs i la sincronització dels mateixos.
  • Servei de sortida a internet (Proxy): La sortida a internet mitjançant un proxy és la millor forma de captar nous usuaris a la xarxa. Es recomana que el proxy sigui un proxy federat de guifi.
  • Servidor de compartició de fitxers (FTP): Com que compartir és bo, disposar d'un servei de compartició de fitxers és una altra forma de captar també nous usuaris a la xarxa. Aquest permet als usuaris en comptes de descarregar continguts directament d'internet fer-ho localment, dintre de la xarxa guifi. La transferència dels fitxers sol ser més elevada que des d'internet. Aquest servei és important per explicar-los als usuaris la diferència entre sortir a internet o quedar-se dintre la pròpia xarxa.

Com començo?

Eines de l'usuari